Media

ONE LOVE MUSIC FESTIVAL

Regulamin procesu akredytacyjnego

  • Warunkiem rozpatrzenia prośby o akredytację jest wydrukowanie formularza i przesłanie skanu (podpisanego przez naczelnego redakcji) na adres: media@onelove.pl.
  • Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 31.10.2019r. Późniejsze zgłoszenia nie będą rozpatrywane.
  • Informacje o przyznaniu akredytacji i sposobie jej odebrania zostanie przekazana mailowo na adres podany w formularzu.
  • Akredytacje są bezpłatne.
  • Liczba akredytacji jest ograniczona – na jedną redakcję przypadają maksymalnie 2 akredytacje (dowolnego rodzaju).
  • Akredytacja „PRESS” umożliwia przeprowadzenie wywiadów z organizatorami i artystami występującymi na One Love Music Festival 2019 (o ile artysta wyrazi zgodę).
  • Akredytacja „PHOTO/VIDEO” umożliwia fotografowanie i nagrywanie koncertów wg zasad ustalonych w uzgodnieniu z artystami. Organizator nie gwarantuje możliwości fotografowania/filmowania na każdym koncercie.
  • Szczegółowe zasady dotyczące akredytowanych dziennikarzy podane zostaną drogą mailową przed rozpoczęciem festiwalu.
  • Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyznania akredytacji bez podania przyczyny oraz do zmian zasad ich przyznawania.
  • W przypadku naruszenia zasad korzystania z udzielonej akredytacji Organizatorowi przysługuje prawo odebrania akredytacji.